Bìa lịch – phông lịch

Bìa lịch đẹp 2020

Đây là loại bìa lịch giá rẻ dùng để gắn bloc đại 14,5×20,5cm, bloc đại lỡ kích thước 12x18cm hoặc bloc trung 10,5×14,5cm. Bìa lịch hay còn gọi là phong treo lịch được làm bằng chất liệu carton, ván MDF cứng in offset hoặc in metalize công nghệ cao trên giấy couche và bồi lên nhau bằng 1 lớp keo. Hướng dẫn cách chọn lịch tết: Quý khách chọn mẫu bìa lịch yêu thích sau đó gửi mail cho chúng tôi với nội dung là mã số bìa lịch + loại bloc kèm theo (Bloc đại, bloc đại lỡ, bloc trung)

Xem mẫu bìa lịch – Phông lịch

Dưới đây là Mẫu bìa lịch – phông lịch

Bìa lịch lò xo

Bìa lịch 2023 – Bìa lịch lò xo – TPN106-107

Bìa lịch lò xo

Bìa lịch 2023 – Bìa lịch lò xo – TPN108-109

Bìa lịch lò xo

Bìa lịch 2023 – Bìa lịch lò xo – Mẫu 1

Bìa lịch lò xo

Bìa lịch 2023 – Bìa lịch lò xo – Mẫu 2

Bìa lịch lò xo

Bìa lịch 2023 – Bìa lịch lò xo – Mẫu 3

Bìa lịch lò xo

Bìa lịch 2023 – Bìa lịch lò xo – Mẫu 4

Bìa lịch lò xo

Bìa lịch 2023 – Bìa lịch lò xo – Mẫu 5

Bìa lịch lò xo

Bìa lịch 2023 – Bìa lịch lò xo – Mẫu 6

Bìa lịch lò xo

Bìa lịch 2023 – Bìa lịch lò xo – Mẫu 7

Bìa lịch lò xo

Bìa lịch 2023 – Bìa lịch lò xo – Mẫu 8

Bìa lịch lò xo

Bìa lịch 2023 – Bìa lịch lò xo – Mẫu 9

Bìa lịch lò xo

Bìa lịch 2023 – Bìa lịch lò xo – Mẫu 10

Bìa lịch dán nổi

Mẫu bìa lịch 2023 – Bìa lịch lò xo – Mẫu 11

Bìa lịch dán nổi

Mẫu Bìa lịch 37x70cm – Bìa lịch NB. 116 – 119

Bìa lịch dán nổi

Mẫu Bìa lịch 37×70 – Bìa lịch NB. 119A – 119D

Bìa lịch dán nổi

Mẫu bìa lịch 37x70cm – Bìa lịch NB. 119E – 119H

Mẫu bìa dán nổi

Mẫu bìa lịch 37×70 – Bìa lịch NB. 119N – 119K

Mẫu bìa dán nổi

Mẫu bìa lịch 42x70cm – Bìa lịch PN. 100 – 103

Mẫu bìa dán nổi

Mẫu bìa lịch 42x70cm – Bìa lịch PN. 104 – 107

Mẫu bìa dán nổi

Mẫu bìa lịch 42x70cm – Bìa lịch PN. 108 – 111

Mẫu bìa lịch dán nối

Mẫu bìa lịch 42x70cm – Bìa lịch PN. 112 – 115

Mẫu bìa lịch dán nối

Mẫu bìa lịch dán nổi 2023 – PN. 88 – 91

Mẫu bìa lịch dán nối

Mẫu bìa lịch dán nổi 2023 – PN. 92 – 95

Mẫu bìa lịch khung ngọc

Mẫu bìa lịch dán nổi 2023 – PN. 96 – 99

Mẫu bìa lịch khung ngọc

Mẫu bìa lịch khung ngọc 35x72cm – Bìa lịch 1

Mẫu bìa lịch khung ngọc

Mẫu bìa lịch khung ngọc 35x72cm – Bìa lịch 2

Mẫu bìa lịch khung ngọc

Mẫu bìa lịch khung ngọc 35x72cm – Bìa lịch 3

Mẫu bìa lịch khung ngọc

Mẫu bìa lịch khung ngọc 35x72cm – Bìa lịch 4

Mẫu bìa lịch khung ngọc

Mẫu bìa lịch khung ngọc 35x72cm – Bìa lịch 5

Mẫu bìa lịch khung ngọc

Mẫu bìa lịch khung ngọc 35x72cm – Bìa lịch 6

Mẫu bìa lịch khung ngọc

Mẫu bìa lịch khung ngọc 35x72cm – Bìa lịch 7

Bìa lịch khung ngọc

Mẫu bìa lịch khung ngọc 42x70cm – Bìa lịch 8

Mẫu bìa bìa lịch khung ngọc

Mẫu bìa lịch khung ngọc 42x70cm – Bìa lịch 9

Mẫu bìa bìa lịch khung ngọc

Mẫu bìa lịch khung ngọc 42x70cm – Bìa lịch 10

Mẫu bìa bìa lịch khung ngọc

Mẫu bìa lịch khung ngọc 42x70cm – Bìa lịch 11

Mẫu bìa bìa lịch khung ngọc

Mẫu bìa lịch khung ngọc 42x70cm – Bìa lịch 12