Bìa lịch – phông lịch

Bìa lịch đẹp 2020

Đây là loại bìa lịch giá rẻ dùng để gắn bloc đại 14,5×20,5cm, bloc đại lỡ kích thước 12x18cm hoặc bloc trung 10,5×14,5cm. Bìa lịch hay còn gọi là phong treo lịch được làm bằng chất liệu carton, ván MDF cứng in offset hoặc in metalize công nghệ cao trên giấy couche và bồi lên nhau bằng 1 lớp keo. Hướng dẫn cách chọn lịch tết: Quý khách chọn mẫu bìa lịch yêu thích sau đó gửi mail cho chúng tôi với nội dung là mã số bìa lịch + loại bloc kèm theo (Bloc đại, bloc đại lỡ, bloc trung)

Xem mẫu bìa lịch – Phông lịch

Dưới đây là Mẫu bìa lịch – phông lịch

Bìa lịch lò xo

Bìa lịch 2022 – Bìa lịch lò xo – TPN77-78

Bìa lịch lò xo

Bìa lịch 2022 – Bìa lịch lò xo – TPN79-80

Bìa lịch lò xo

Bìa lịch 2022 – Bìa lịch lò xo – TPN81-82

Bìa lịch lò xo

Bìa lịch 2022 – Bìa lịch lò xo – TPN83-84

Bìa lịch lò xo

Bìa lịch 2022 – Bìa lịch lò xo – TPN85-86

Bìa lịch lò xo

Bìa lịch 2022 – Bìa lịch lò xo – TPN87-88

Bìa lịch lò xo

Bìa lịch 2022 – Bìa lịch lò xo – TPN89-90

Bìa lịch lò xo

Bìa lịch 2022 – Bìa lịch lò xo – TPN91-92

Bìa lịch lò xo

Bìa lịch 2022 – Bìa lịch lò xo – TPN93-94

Bìa lịch lò xo

Bìa lịch 2022 – Bìa lịch lò xo – TPN95-96

Bìa lịch lò xo

Bìa lịch 2022 – Bìa lịch lò xo – TPN97-98

Bìa lịch lò xo

Bìa lịch 2022 – Bìa lịch lò xo – TPN99-102

Bìa lịch dán nổi

Mẫu bìa lịch 2022 – Bìa lịch lò xo – TPN103-106

Bìa lịch dán nổi

Mẫu Bìa lịch 37x70cm – Bìa lịch TPN107-110

Bìa lịch dán nổi

Mẫu Bìa lịch 37×70 – Bìa lịch TPN111-114

Bìa lịch dán nổi

Mẫu bìa lịch 37x70cm – Bìa lịch TPN115-118

Mẫu bìa dán nổi

Mẫu bìa lịch cao cấp TPN119

Mẫu bìa dán nổi

Mẫu bìa lịch 37x70cm – Bìa lịch TPN120-123

Mẫu bìa dán nổi

Mẫu bìa lịch 37x70cm – Bìa lịch TPN124-127

Mẫu bìa dán nổi

Mẫu bìa lịch 37x70cm – Bìa lịch TPN128-131

Mẫu bìa lịch dán nối

Mẫu bìa lịch 34x60cm – Bìa lịch AH51-54

Mẫu bìa lịch dán nối

Mẫu bìa lịch dán nổi 2022 – PN400-401-AH55

Mẫu bìa lịch dán nối

Mẫu bìa lịch dán nổi 2022 – NB91-94

Mẫu bìa lịch khung ngọc

Mẫu bìa lịch dán nổi 2022 – NB95-98

Mẫu bìa lịch khung ngọc

Mẫu bìa lịch khung vàng NB99-102