Bìa lịch – phông lịch

Bìa lịch đẹp 2020

Đây là loại bìa lịch giá rẻ dùng để gắn bloc đại 14,5×20,5cm, bloc đại lỡ kích thước 12x18cm hoặc bloc trung 10,5×14,5cm. Bìa lịch hay còn gọi là phong treo lịch được làm bằng chất liệu carton, ván MDF cứng in offset hoặc in metalize công nghệ cao trên giấy couche và bồi lên nhau bằng 1 lớp keo. Hướng dẫn cách chọn lịch tết: Quý khách chọn mẫu bìa lịch yêu thích sau đó gửi mail cho chúng tôi với nội dung là mã số bìa lịch + loại bloc kèm theo (Bloc đại, bloc đại lỡ, bloc trung)

Xem mẫu bìa lịch – Phông lịch

Dưới đây là Mẫu bìa lịch – phông lịch

01 Mẫu bìa lịch PN 6-7

02 Mẫu bìa lịch PN 8-9

 Mẫu bìa lịch NB 121-124

Mẫu bìa lịch NB 125-128

 Mẫu bìa lịch NB 129-132

Mẫu bìa lịch NB 133-136

Mẫu bìa lịch KT 16-19

Mẫu bìa lịch KT 20-23

Mẫu bìa lịch KT 24-27

 Mẫu bìa lịch KT 28-31

 Mẫu bìa lịch KT 32-35

Mẫu bìa lịch KT 01-04

Mẫu bìa lịch PN 114-115

Mẫu Bìa lịch PN 116-117

Mẫu bìa lịch PN 118-121

Mẫu bìa lịch PN 122-125

Mẫu bìa lịch HN 44-46

Mẫu bìa lịch HN 47-50

Mẫu bìa lịch NSV 28-31

 Mẫu bìa Khung Ngọc KV 101-103

Mẫu bìa Khung Ngọc KV 104-107

Khung Ngọc KV 108-111

 Bìa Khung Ngọc KV 112-115

Bìa Khung Ngọc KV 116-119